پیشرفت ۵۵ درصدی عمرانی و تجهیزاتی مترو قم

سرپرست سازمان قطار شهری شهرداری قم گفت: بحث عمرانی و تجهیزاتی قطار شهری قم حدود ۵۵ درصد پیشرفت داشته است.

منصور درویشی در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به عملکرد سال ۹۸ سازمان قطار شهری، اظهار کرد: با توجه به خط مشی شورای سازمان و اهداف مشخص شده برای تکمیل فاز اول قطار شهری قم، اظهار کرد: بحث عمرانی و تجهیزاتی قطار شهری قم حدود ۵۵ درصد پیشرفت داشته است.

سرپرست سازمان قطار شهری شهرداری قم با تاکید بر اینکه پیشرفت وضعیت عمرانی پروژه قطار شهری درگیر مشکلات متعددی بوده است، تصریح کرد: شیوع کرونا در کشور به معضلی برای پروژه های عمرانی، نه‌تنها پروژه‌های عمرانی بلکه تمام بخش‌های کشور تبدیل شده است.

درویشی با اذعان به اینکه تقریبا در اسفندماه در پی شیوع کرونا پیشرفتی در عملیات عمرانی قطار شهری اتفاق نیفتاد، گفت: به همین خاطر تلاش کردیم از این فرصت استفاده کرده و بحث‌های فنی و مهندسی و پیگیری و انتخاب تجهیزات را پیش ببریم و جلسات کارشناسی با مشاور را برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه مطالعات خط دوم مترو قم در حوزه مطالعات بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارد، گفت: در منوریل نیز که قرار است ۴.۷ کیلومتر تکمیل شود پست برق را آماده کردیم.

سرپرست سازمان قطار شهری شهرداری قم با اشاره به خرید ۴ هزار تن ریل با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال، افزود: تکمیل اسناد مهندسی و فنی، نازک‌کاری و عملیات اجرایی میدان مطهری، تکمیل سازه اصلی ۶ ایستگاه فاز اول، انتشار ۳ هزار میلیارد اوراق مشارکت، تامین ۸۰ دستگاه واگن مترو به ارزش ۷۰ میلیون یورو از جمله اقدامات انجام شده در سازمان قطار شهری است.