آسمان قم نیمه ابری است

هواشناسی قم، آسمانی نیمه ابری برای امروز جمعه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ در استان پیش بینی کرده است.

بنابر اعلام اداره کل هواشناسی قم، وضعیت جوی استان، امروز جمعه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ نیمه ابری پیش بینی می‌شود.

سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه، ۷ کیلومتر بر ساعت

نم نسبی: % ۶۳

دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر

بارندگی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۹ میلیمتر
(از ساعت ۰۶ گرینویچ دیروز تا ساعت ۰۶ گرینویچ امروز)

بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۲۵° c

کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۹° c