برای مقابله با کرونا هنوز در نیمه راه هستیم/ مردم کرونا را جدی بگیرند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه در موضوع مقابله با کرونا هنوز در نیمه راه هستیم گفت: مردم فکر نکنند کار تمام شده است و دیگر به موضوع کرونا جدی نگاه نکنند.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر اظهار کرد: مردم فکر نکنند کار تمام شده است و دیگر به موضوع کرونا جدی نگاه نکنند، بلکه باید همچنان مسائل بهداشتی را رعایت کرده تا بتوانیم با کمک یکدیگر ویروس را شکست دهیم.

وی تصریح کرد: ما هنوز در نیمه راه هستیم و از مردم می خواهیم که همچنان رعایت کرده و فاصله گذاری اجتماعی و همچنین بسیج ملی مبارزه با کرونا را که از جمله سیاست های مقابله با ویروس است، جدی بگیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خاطرنشان کرد: جا دارد از مردم بزرگ و فهیم ایران و قم که همکاری خوبی با تیم بهداشت و درمان داشته و در روز طبیعت در منازل ماندند، قدردانی و تشکر کنم.