افزایش ظرفیت مستمری بگیران بیمه بیکاری در قم

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: در یک ماه اخیر تا دو هزار نفر ظرفیت جدید برای استفاده از بیمه بیکاری برای بخش‌های آسیب دیده از بحران کرونا در قم ایجاد کردیم.

مصطفی کاویانی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به وضعیت اقتصادی استان قم اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ تاکنون شاهد رشد نرخ مشارکت اقتصادی در استان بودیم، در این مدت هم نرخ بیکاری در قم کاهش پیدا کرد و در پاییز ۱۳۹۸ نرخ بیکاری در استان به ۱۰ درصد رسید.

وی ادامه داد: در سال جاری اگر از بحران کرونا عبور کنیم، امکان دارد که به نرخ بیکاری تک رقمی در استان قم برسیم و نرخ بیکاری در روستاهای استان تک رقمی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم افزود: از سال گذشته تاکنون هزار نفر کاهش در مستمری بگیران بیمه بیکاری در استان داشتیم، اما در یک ماه اخیر تا دو هزار نفر ظرفیت جدید برای استفاده از بیمه بیکاری برای بخش‌های آسیب دیده از بحران کرونا در قم ایجاد کردیم.

کاویانی با اشاره به مشاغل خانگی در استان قم خاطرنشانکرد: شهرداری قم هنوز اقدام به ایجاد بازارچه برای فروش این مشاغل نکرده است، در حالی که راحت ترین ایجاد شغل برای افراد پرداختن به مشاغل خانگی است، اما این مشاغل با مشکل عدم وجود بازارچه فروش مواجه هستند.