صدور ۲۲۵۸ مجوز تاسیس و توسعه واحدهای تولیدی در قم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: در مجموع تعداد کل جواز تاسیس موجود استان دو هزار و ۲۵۸ مجوز با پیش بینی اشتغال زایی برای ۴۳ هزار و ۵۹ نفر و سرمایه گذاری ۱۶ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان است.

محمود سیجانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به رغبت به سرمایه گذاری جدید در استان قم اظهار کرد: در ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۶۱ فقره جواز تاسیس ایجادی بدون برند با پنج هزار و ۱۸۳ میلیارد تومان سرمایه گذاری و پیش بینی اشتغال زایی ۱۵ هزار و ۳۹۰ نفر در استان صادر شد.

وی ادامه داد: در ۱۱ ماه نخست سال گذشته ۶۷ فقره جواز تاسیس توسعه ای(توسعه واحدهای موجود) در استان قم با ۵۹۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای دو هزار و ۵۳ نفر صادر شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: در مجموع تعداد کل جواز تاسیس موجود استان دو هزار و ۲۵۸ مجوز با پیش بینی اشتغال زایی برای ۴۳ هزار و ۵۹ نفر و سرمایه گذاری ۱۶ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان است که این شاخص بیانگر میل و رغب به سرمایه گذاری در استان قم است.

سیجانی با اشاره به سرمایه گذاری های انجام شده در استان قم اظهار کرد: در ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۰۰ فقره پروانه بهره برداری ایجادی در استان با ۲۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای دو هزار و ۲۹۶ نفر صادر شد.

وی ادامه داد: در مدت یادشده ۸۸ فقره پروانه بهره برداری توسعه ای(توسعه واحدهای موجود) در استان قم با ۱۲۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال زایی برای هزار و ۶۲۲ نفر صادر شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: در مجموع تعداد دو هزار و ۲۱۵ پروانه بهره برداری با اشتغال زایی ۵۶ هزار و ۷۴۴ نفر و سرمایه گذاری پنج هزار و ۴۸ میلیارد تومان در استان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۱۸ فقره پروانه بهره برداری در اسان قم به علت عدم فعالیت در راستای ساماندهی مجوزها و به روز رسانی بانک اطلاعاتی ابطال یا تعلیق شد.