شایعات درباره برخورد با معلم مهربان آستارایی صحت ندارد

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی شایعات مبنی بر بیکار شدن و برخورد با معلم آستارایی که واژه‌ “آنلاین” را “آیلان” تلفظ کرده بود، گفت: شایعات درباره برخورد با معلم مهربان آستارایی صحت ندارد.

محسن حاجی میرزایی در پیامی توییتری نوشت: «وقتی می‌گوییم ‎آموزش هیچگاه تعطیل نمی‌شود، به اعتبار معلمان فداکار و مسئولیت‌پذیری می‌گوییم که این روزها با کمترین امکانات چراغ آموزش را از خانه‌هایشان روشن نگه داشته‌اند.»

وی افزود: «شایعات درباره برخورد با ‎معلم مهربان آستارایی صحت ندارد.»