اختصاص ورزشگاه نقش جهان برای قرنطینه بیماران قمی صحت ندارد

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: اختصاص دادن ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برای قرنطینه بیماران قمی مبتلا به کرونا صحت ندارد و شایعه ای بیش نیست.

به نقل از ایسنا محمد سلطان حسینی در خصوص صحبت‌هایی مبنی بر اختصاص ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان برای قرنطینه بیماران مبتلا به کرونا، اظهار کرد: این موضوع نیز همانند خبر ورزشگاه کردآباد شایعه است و نباید با دامن زدن به آن، موجب ترس در میان شهروندان باشیم و از این موضوع اطلاعی ندارم.

وی افزود: برای گذر از این بحران اداره کل ورزش و جوانان نیز همانند دیگر ارگان های استان تابع ستاد بحران استان اصفهان است و هر زمانی به امکانات و تجهیزات تحت پوشش این ارگان نیاز داشته باشند، موظف هستیم در اختیار آنها قرار دهیم.