تهیه و توزیع بیش از ۱۰۰۰۰ ماسک بین رانندگان تاکسی

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم از تهیه ۵ هزار عدد ماسک از شبکه بهداشت و ۵ هزار عدد ماسک از سپاه استان برای توزیع بین تاکسی‌داران خبر داد.

امیر یزدی در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره با اقدامات صورت‌گرفته در راستای مقابله با بیماری کرونا در ناوگان تاکسیرانی، اظهار کرد: تاکنون ۳ هزار عدد بروشور اطلاع‌رسانی و نکات بهداشتی و دستورالعمل‌های مقابله با کرونا ویروس بین تاکسی‌داران شهر قم توزیع شده است.

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با تاکید بر آموزش نکات بهداشت فردی به تاکسی‌داران شهر قم، افزود: چند دستگاه سم‌پاش برای گندزدایی به شرکت‌های بخش خصوصی برای ضدعفونی تاکسی‌ها تحویل داده شده و محلول ضدعفونی نیز برای این کار تحویل شده است.

یزدی با اشاره به رعایت کامل دستورالعمل‌های دانشگاه علوم پزشکی در ضدعفونی و پاکسازی ناوگان تاکسیرانی، خاطرنشان کرد: استقرار چند مخزن بزرگ در سطح شهر برای تحویل محلول ضدعفونی به تاکسی‌داران صورت گرفته است.

وی از تهیه ۵ هزار عدد ماسک از شبکه بهداشت و ۵ هزار عدد ماسک از سپاه استان برای توزیع بین تاکسی‌داران خبر داد و افزود: ضدعفونی کلیه بخش‌های سازمان تاکسیرانی انجام شده و در کانال اطلاع‌رسانی در فضای مجازی نیز مستمر اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم بیان کرد: شرکت‌های تاکسی اینترنتی نیز ملزم به ضدعفونی ناوگان و رعایت دستورالعمل‌های بهداشت فردی شده اند.