زلزله قم خسارتی نداشته است

وقوع این زمین لرزه در اکثر نقاط شهر قم احساس شد و در حال حاضر بسیاری از شهروندان به خارج از منازل آمده اند.

محسن اروجی مدیرکل مدیریت بحران استانداری قم نیز دقایقی پیش به خبرنگار فارس گفت: بررسی های شبانه ما حاکی از این است که وقوع این زلزله خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.
بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مرکز این زلزله در طول جغرافیایی ۵۰.۷۲ و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۷ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

بر اساس گزارش های مردمی این زلزله خسارات مالی و جانی نداشته ولی در برخی مناطق قم موجب ترک خوردگی دیوار منازل قدیمی شده است.