بازگشت به کار رییس دانشگاه علوم پزشکی قم پس از شکست کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم که به بیماری کرونا مبتلا شده بود پس از بهبودی در دفتر کار خود حضور یافت.

محمدرضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم که به دلیل ابتلاء به ویروس کرونا در قرنطینگی خانگی به سر می‌برد، امروز دوشنبه ۱۹ اسفندماه در دفتر کار خود حاضر و اقدامات و برنامه‌ها در خصوص مبارزه با ویروس کرونا را بررسی کرد..

لازم به ذکر است رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در طول حضور در قرنطینگی خانگی نیز مسائل را بررسی و دستورات لازم را ارائه می‌کرد.