قم در ایام نوروز پذیرای مسافران و زائران نیست

معاون هماهنگی امور زائران استان قم گفت: استان قم در ایام نوروز پذیرای زائران و مسافران نیست و مسافران بدانند در صورت سفر به قم قطعا دچار مشکل خواهند شد.

یونس عالی پور با اشاره به وضعیت استان قم پس از شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و شرایط ویژه ای که قم دارد متاسفانه نمی توانیم از زائران و مسافران میزبانی کنیم.

وی تاکید کرد: به همه هتل ها و مهمان پذیرهای قم تاکید کردیم که از پذیرش مهمان خودداری کنند و تمام آنها موظف به این کار هستند.

معاون استاندار قم تاکید کرد: مسافران و زائران بدانند در صورت سفر به قم قطعا دچار مشکل خواهند شد.