ساعت کاری ادارات قم به روال سابق بازگشت

از روز دوشنبه ساعت کاری ادارات استان قم به روال سابق بر می‌گردد.

ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ بر‌اساس اعلام معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، ساعت کاری تمامی ادارات از جمله استان قم به روال عادی بازگشت و دستگاه‌ها موظف هستند از دوشنبه ۱۹ اسفند مطابق برنامه قانونی به ارائه خدمت بپردازند.
این در حالی است که پیش از این ساعت کاری ادارات استان به جز مراکز بهداشتی، درمانی و خدمات‌رسانی، با هدف کاهش ازدحام جمعیت و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا ۲۲ اسفند ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ اعلام شده بود.