تمام معابر و اماکن مهم قم یک روزه ضد عفونی می‌شود

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در قالب رزمایش علی بن ابیطالب(ع) با استفاده مطلوب از ظرفیت نیروهای مسلح طی یک روز تمام معابر و اماکن مهم شهر قم از جمله بیمارستان‌ها ضدعفونی خواهد شد.

علی ابرازه در حاشیه آغاز رزمایش گندزدایی شهر مقدس قم در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این رزمایش در راستای مقابله با شیوع کرونا دنبال می‌شود چرا که افزایش تخت و بیمارستان به هر میزانی بدون پیشگیری و جلوگیری از شیوع کرونا هیچ کاربردی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه محوریت این رزمایش همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی قم مکان‌هایی که برای ضدعفونی شدن در اولویت هستند را مشخص کرده و امروز ماشین‌های گندزدا در این مکان‌ها فعالیت خواهند کرد.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان کرد: در قالب این رزمایش با استفاده مطلوب از ظرفیت نیروهای مسلح طی یک روز تمام معابر و اماکن مهم شهر قم از جمله بیمارستان‌ها ضدعفونی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه روند بستری در بیمارستان‌های قم به دلیل مشکلات تنفسی همچنان صعودی است، گفت: از دیروز تا اکنون در بیمارستان شهید بهشتی نیز پذیرش بیمار می‌شود.

ابرازه با بیان اینکه ۸۳۰ نفر هم اکنون در بیمارستان‌های قم بستری هستند، اظهار کرد: ۹۰۰ نفر نیز از ۳۰ بهمن تاکنون مرخص شدند.