آثار تاریخی قم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ضدعفونی می‌شود

به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم، حمید یزدانی از ضدعفونی آثار تاریخی قم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خبر داد و گفت: این اقدامات به منظور حفظ سلامت و ایمنی بازدیدکنندگان و همچنین مدیران و کارمندان پایگاه‌ها و آثار تاریخی و باستانی می‌شود. وی با اشاره به […]

به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم، حمید یزدانی از ضدعفونی آثار تاریخی قم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خبر داد و گفت: این اقدامات به منظور حفظ سلامت و ایمنی بازدیدکنندگان و همچنین مدیران و کارمندان پایگاه‌ها و آثار تاریخی و باستانی می‌شود.

وی با اشاره به ممنوعیت بازدیدهای گروهی از موزه‌ها و اماکن تاریخی گفت: در همین راستا مقرر شد همکارانی که بیماری‌های خاص دارند و در مقابل این بیماری آسیب پذیر هستند در محل کار خود حضور نداشته باشند.