تبت پایین می‌آید سرفه‌هایت خوب خواهد شد/ دوباره شهر من حال و هوایت خوب خواهد شد

اعظم سعادتمند از شاعران قم، شعری متناسب با حال و هوای این روزهای قم سروده است.

اعظم سعادتمند، شاعر قمی سراینده مجموعه شعر‌های «گنجشک پاییز» و «لیلی آذر» و برگزیده جشنواره ادبی «پروین»، غزلی متناسب با حال و هوای این روزهای شهر قم سروده است. این شعر که برای انتشار در اختیار «شهر بیست» قرار گرفته است، به شرح زیر است:

تبت پایین می‌آید سرفه‌هایت خوب خواهد شد
دوباره شهر من حال و هوایت خوب خواهد شد

صدایم می‌زنی در کوچه‌ها با لهجه‌ی آذر
زمستانی که داری در صدایت خوب خواهد شد

غمی که با وجود خنده‌ی پهن نمک‌زارت
سرایت کرده در جغرافیایت خوب خواهد شد

شکایت کم کن ای نیزارهایت طعمه‌ی آتش
صبوری کن که پایان حکایت خوب خواهد شد

قرار یارها در کافه‌هایت شعر خواهد خواند
و حالِ من که بی‌تابم برایت،خوب خواهد شد

به دست او که درمان می‌کند درد طبیبان را
به لطف عشق، درد بی دوایت خوب خواهد شد

دوباره می‌رسد از هر طرف مهمان ناخوانده
شب دلتنگی زائرسرایت خوب خواهد شد