اجرای طرح نشاط معنوی در رفع نیازهای فرهنگی جامعه تاثیر بسزایی دارد

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم گفت: اجرای طرح نشاط معنوی در رفع نیازهای فرهنگی جامعه تاثیر بسزایی دارد. حسن مالکی نژاد در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه، اظهار داشت: اگر این طرح ها بتواند پاسخگوی نیاز سنین مختلف جامعه باشد بسیار خوب می […]

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم گفت: اجرای طرح نشاط معنوی در رفع نیازهای فرهنگی جامعه تاثیر بسزایی دارد.

حسن مالکی نژاد در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه، اظهار داشت: اگر این طرح ها بتواند پاسخگوی نیاز سنین مختلف جامعه باشد بسیار خوب می باشد.
وی ادامه داد: وقتی طرح های این چنینی اجرا می شود باید توسط همان ارگان ارزیابی شده و بازخوردها گرفته شود تا اهداف آنها برای آینده مشخص شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه نیاز ها در هر منطقه متفاوت است، گفت: در استان قم نیازهایی که شهروندان در منطقه سید معصوم نیروگاه دارند با منطقه دروازه ری و آذر متفاوت می باشد.
وی بیان داشت:وقتی شما بعد از اجرای هر طرح بازخورد آن را دریافت کردید دیگر برای هر منطقه ای نسخه واحدی نخواهید داشت و برنامه برای هر منطقه متفاوت خواهد بود.
مالکی نژاد با اشاره به اینکه باید طرح ها و اقدامات این چنینی برنامه و راهبردی برای آینده داشته باشند، گفت: باید بر اساس نیاز منطقه، آسیب های منطقه و شرایط منطقه که شناسایی شده است این نوع برنامه ها را طراحی و اجرا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر در امامزاده ای که امروز غرفه زدیم با غرفه های چند ماه آینده و یا گذشته متفاوت باشد و طبق نیاز مردم پیش برود بسیار خوب می باشد و نتیجه مورد نظر را خواهد داد و این نشان می دهد که این برنامه طبق اهداف تعیین شده خود پیش می رود.
عضو شورای شهر با اشاره به طرح نشاط معنوی، ابراز داشت: این گونه طرح برای شهر بسیار مناسب می باشد و باید زیرساخت های آن برای اجرای دائمی و همیشگی طبق برنامه ریزی های انجام گرفته آماده شود.
وی اضافه کرد: در شهر قم اقدامات فرهنگی بسیاری توسط دستگاه های مختلف صورت می گیرد که باید این اقدامات بصورت تجمیعی انجام بگیرد تا هم از موازی کاری دور باشد و هم نتیجه مطلوب را بدهد.
مالکی نژاد اجرای این طرح ها نشان از دغدغه مسئولان نسبت به مسائل فرهنگی را می رساند اشاره کرد و گفت: باید این دغدغه ها و احساس مسئولیت ها در یک برنامه واحد انجام بگیرد.
روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم