لیست داروخانه‌های توزیع‌کننده ماسک در قم

اسامی داروخانه‌های توزیع کننده ۱۹۰ هزار ماسک در قم اعلام شد.

بنا بر اعلام دانشگاه علوم پزشکی قم، ۱۹۰ هزار ماسک از عصر امروز در ۳۷ داروخانه استان قم توزیع می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی قم تأکید کرده استفاده از ماسک فقط برای بیماران و افرادی که علائم دارند توصیه می شود و در صورتی که افراد نیاز به ماسک ندارند، اجازه دهند در اختیار افرادی قرار بگیرد که باید از ماسک استفاده کنند.

اسامی داروخانه‌ها به همراه تعداد سهمیه توزیع ماسک به شرح زیر است:

داروخانه هلال احمر(۱۰۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی بیمارستان علی بن ابیطالب(۸۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر جلیلی(۸۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر ونارجی(۸۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر کاویانی(۸۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر کبیری(۸۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی درمانگاه بقیه الله(۸۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی ۱۹ دی(۸۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر طلوعی(۸۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر مریدی(۸۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر فتحی(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر محدث(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی بیمارستان گلپایگانی(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی اکسیر(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر شیخ(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر صبوحی(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر وامق(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر موسوی(۴۰۰۰)

داروخانه الهادی(۴۰۰۰)

داروخانه دکتر اورعی(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر رشیدی(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر حسینی(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دکتر امیرابراهیمی(۴۰۰۰)

داروخانه دکتر ریاحی پور(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی همت(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دارالشفا حضرت مهدی(عج) (۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی شریفی(۴۰۰۰)

داروخانه شبانه روزی دارالشفا آل محمد(ص) (۴۰۰۰)

داروخانه دکتر ثامنیان(۴۰۰۰)

داروخانه دکتر یعقوبی(۴۰۰۰)

داروخانه دکتر حسین آبادی(۴۰۰۰)

داروخانه دکتر شیرزاد(۴۰۰۰)

داروخانه دکتر تقوی(۴۰۰۰)

داروخانه دکتر جوانمردی(۴۰۰۰)

داروخانه الغدیر(۴۰۰۰)

داروخانه دکتر رضوانی(۴۰۰۰)

داروخانه بوعلی سینا(۴۰۰۰)