افزایش قابل توجه پرداخت عوارض خودرو در قم

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم گفت: برون‌سپاری کار به دفاتر پیشخوان و دفاتر اسناد رسمی و وصول در مناطق شهرداری و آگاه‌سازی مردم موجب شده استقبال از طرح پرداخت عوارض خودرو بیش از گذشته باشد.

علی اصغر رنگرز جدی در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت عوارض خودرو در شهر قم، اظهار کرد: امسال با توجه به اطلاع‌رسانی که طی دو سال گذشته صورت گرفته و مردم از شرایط مطلع شده‌اند و آگاهی بیشتری در خصوص این طرح پیدا کردند استقبال مطلوب‌تر بوده است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با تاکید بر اینکه اگر مردم به موقع عوارض خودرو را پرداخت نکنند مشمول ماهیانه ۲ درصد جریمه می شود که غیرقابل بخشودگی است، افزود: به همین خاطر رشد خوبی در دریافت عوارض خودرو در شهر داشته‌ایم.

رنگرز جدی با اشاره به اقدامات تسهیل‌گرانه انجام شده در راستای دریافت عوارض خودرو، بیان کرد: برون‌سپاری کار به دفاتر پیشخوان و دفاتر اسناد رسمی و وصول در مناطق شهرداری و آگاه‌سازی مردم موجب شده استقبال از طرح بیش از گذشته باشد.

وی با اذعان به اینکه عوارض خودرو به طور میانگین سالیانه برای هر خودرو ۶۰ هزار تومان است، خاطرنشان کرد: این عوارض براساس مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی از مردم دریافت می‌شود.

انتهای پیام/