کتاب «جرعه ای از ادب قرآن» نوشته آیت الله ابوالقاسم علی‌دوست منتشر شد

به نقل از خبرگزاری مهر قم، کتاب «جرعه ای از ادب قرآن» نوشته آیت الله ابوالقاسم علی‌دوست و ترجمه محمد صالحی ابرقویی به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.

کتاب «جرعه ای از ادب قرآن» نوشته آیت الله ابوالقاسم علی‌دوست و ترجمه محمد صالحی ابرقویی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۴۲۴ صفحه منتشر شد.

کتاب «جرعه ای از ادب قرآن» برگردان فارسی کتاب «سلسبیل فی اصول التجزئه والاعراب» به قلم آیت الله علی دوست است که با رویکرد آموزش میدانی و کاربردی ادبیات عرب نگاشته شده است.

هدف نگارنده در این کتاب، بیان اصولی است که اِعراب (ترکیب) کلام عرب، بر آن متوقف است و دانش‌پژوه به وسیله آنها می‌تواند در برخورد با هر کلام به طور کامل از آن بحث کند و تجزیه و موقعیت اعرابی آن را مشخص کند.

در این کتاب با انگیزه توانمندسازی فراگیران، به تجزیه و ترکیب سوره «دهر» همت گماشته شده و تک تک آیات آن تفسیر ادبی شده‌اند. آنگاه در بخش دیگری از کتاب به تحقیق و بررسی مستقل درباره برخی از مسائل و قواعد ادبیات عرب که در خلال تجزیه و ترکیب سوره طرح شده‌اند، در قالب ۳۱ اصل پرداخته شده و در ادامه برخی از قواعد ادبی در ۳۰ نکته توضیح داده شده‌اند.
انتهای پیام/