استاندار قم اظهار کرد:  ضرورت تقویت ارتباط بخش های اجرایی با دانشگاه و صنعت

استاندار قم با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و نخبگان علمی در توسعه استان، اظهار کرد: تقویت موثر ارتباط بین بخش های اجرایی و دانشگاه و صنعت ضروری است. به گزارش پایگاه خبری قم نما به نقل از روابط عمومی استانداری قم، دکتر بهرام سرمست استاندار قم در برنامه بازدید از دانشگاه […]

استاندار قم با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و نخبگان علمی در توسعه استان، اظهار کرد: تقویت موثر ارتباط بین بخش های اجرایی و دانشگاه و صنعت ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری قم نما به نقل از روابط عمومی استانداری قم، دکتر بهرام سرمست استاندار قم در برنامه بازدید از دانشگاه حضرت معصومه (س) ضمن بررسی وضعیت این دانشگاه، رویکرد مدیریت استان را بر محوریت توسعه متوازن دانست و گفت: برگزاری جلسات با دانشگاهیان و ایجاد دفتر ارتباط استانداری با دانشگاه ها آغاز این رویکرد است که با همکاری دانشگاه ها می توان نتایج قابل توجهی در توسعه  استان حاصل نمود.

استاندار قم لازمه توسعه را ارتباط موثر دانشگاه، صنعت و بخش های اجرایی دانست و اضافه کرد: باید در این مسیر راهکاری اندیشیده شود تا از تمام ظرفیت های استان بهره برده شود.

سرمست با انتقاد از حرکت تک بعدی برخی مدیران اجرایی در تصمیم گیری ها، افزود: استفاده از ظرفیت نخبگان علمی و اساتید دانشگاهی لازمه اتخاذ تصمیمات دانش محور است.