نشست خبری شهردار قم با خبرنگاران به روایت تصویر

نشست خبری شهردار و معاونان شهرداری قم با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری شهردار و معاونان شهرداری قم با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.