کتاب «رویکردهای رقیب در مسئله شرّ» منتشر شد

به نقل از خبرگزاری مهر قم، کتاب «رویکردهای رقیب در مسئله شرّ» به همت گروه کلام پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

 کتاب «رویکردهای رقیب در مسئله شرّ» به قلم ذوالفقار ناصری صدر و به همت گروه کلام پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

مسئله شرّ، یکی از مسائل مطرح در فلسفه دین معاصر است و رویکردهای مختلفی نیز در پاسخ بدان وجود دارد؛ امروزه فیلسوفان دین این مسئله را در قالب دو مسئله منطقی و قرینه‌ای صورت‌بندی کرده و گونه‌های مختلفی نیز برای شرور در عالم برشمرده‌اند. برایان دیویس از الهی‌دانان معاصر است که بر مبنای رویکرد تومیستی، هم نوع طرح مسئله شرّ در الهیات جدید و هم برخی تئودیسه‌ها و دفاعیه‌ها در پاسخ به مسئله شرّ را نقد می‌کند و راه‌حل اصلی مسئله شرّ را در اصلاح رویکرد الهیاتی فیلسوفان دین می‌داند.

کتاب حاضر با نگاهی تحلیلی و انتقادی به آرای برایان دیویس، رویکردهای رقیب در مسئله شرّ شناسایی شده و پاسخ متفکران مسلمان به این مسئله نیز تبیین شده است.

نویسنده این اثر با طرح مبحث «پارادایم‌های الهیاتی» کوشیده است دلایل تقابل رویکرد سنتی آکوئیناس و برایان دیویس با رویکردهای الهیاتی جدید و معاصر در مسئله شرّ را بررسی کرده و تأثیر هرکدام از این دو نظام معرفتی را در تبیین شرور در عالم نشان دهد.

کتاب رویکردهای رقیب در مسئله شرّ، پس از تبیین بحث خدا و شرّ در اندیشه برایان دیویس، تلاش کرده است که فهم خاص دیویس از برخی مفاهیم الهیاتی مانند الهیات سلبی، نفی عامل اخلاقی‌بودن خدا، متفاوت دانستن اخلاق خدا و انسان‌ها، نگاه استقلالی به عقل و … و نیز راهکار برگزیده وی در حل مسئله شرّ یعنی تئودیسه «عدمی‌بودن شرّ»، نقد و بررسی گردد؛ همچنین در فصل پایانی، با عنوان راهکار پیشنهادی در حل مسئله شرّ، با طرح مفهوم «عدالت وجودی» و تفصیل دیدگاه استاد مطهری درباره نظریه عدل الهی کوشش شده است راهکار اندیشمندان مسلمان به مسئله شرّ را تبیین شود.

کتاب حاضر در شش فصل با عناوین کلیات و مفاهیم، رویکردهای رقیب، نقدهای برایان دیویس بر رویکردهای رقیب، برایان دیویس و رویکرد مبنایی به مسئله شر، بررسی انتقادی رویکرد دیویس به مسئله شر، و عدالت وجودی و مسئله شر و در ۵۰۰ صفحه، در شمارگان ۴۰۰ نسخه از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تقدیم علاقه‌مندان شده است.
انتهای پیام/