منتخبان شوراهای اسلامی شهرهای تابع قم اعلام شد

به نقل از ستاد انتخابات استان قم،اسامی منتخبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرهای تابع قم اعلام شد.

 حوزه انتخابیه شهر قنوات از مجموع پنج هزار و ۶۶ رای اخذ شده محمد تقی محمد کاشی فرزند اکبر با ۲ هزار و ۹۷۹، حسن مجد فرزند غلامعلی با هزار و ۶۶۹ رای، سید حسین حسینی فرزند سید میرزا با هزار و ۵۷۶ رای، میثم سعادت کاظمی فرزند ماشاالله با هزار و ۵۷۶ رای، محمد رضا سعادتی فرزند عباس با هزار و ۳۰۳ رای به‌عنوان اعضای اصلی و همچنین عباس ده‌کار فرزند اکبر با هزار و ۱۵۲ رای، ابوالفضل طاهری نژاد فرزند مهدی با هزار و ۵۰ رای و هادی زینی‌وند فرزند غلامعلی نیز با ۷۲۰ رای به‌عنوان اعضای علی البدل به‌شورای اسلامی شهر قنوات راه پیدا کردند.

همچنین از حوزه انتخابیه سلفچگان از مجموع ۸۰۷ رای اخذ شده حسن شریفی فرزند محمد با ۳۶۶ رای، علیرضا حاج مهدی فرزند نقی با ۳۵۴ رای، علی اصغر حاج مهدی فرزند شکرالله با ۳۰۴ رای، علی عبداللهی پارسا فرزند مرتضی با ۲۵۲ رای، ابوالفضل حاج مهدی فرزند علی با ۲۴۹ رای به‌عنوان اعضای اصلی و همچنین حسین درودگر فرزند حسن با ۲۳۹، سید داود سیدان جاسبی فرزند سید خلیل با ۲۳۰ رای و رضا معصومی فرزند علی اکبر نیز با ۱۹۱ رای به‌عنوان اعضای علی البدل به‌شورای شهر سلفچگان راه یافتند.

در حوزه انتخابیه شهر جعفریه از مجموع سه‌هزار و ۸۶۲ رای اخد شده مهر علی صفری فرزند عبدالله با هزار و ۲۱۵ رای، مریم محمدی فرزند اصغر با هزار و ۱۴ رای، سید علی حسینی پور فرزند رسول با ۹۴۹ رای، مهدی چراغی فررند اکبر با ۸۹۷ رای، اکبر صفری نام پدر علی محمد با ۸۷۳ رای به‌عنوان اعضای اصلی و داود مراد بکلو فرزند قنبر با ۸۵۷ رای، رضا صالح نام پدر حسین با ۸۰۵ رای و ابوالفضل مراد بیک لو نام پدر محمد علی نیز با ۷۰۵ رای به‌عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

در حوزه انتخابیه شهر کهک علی رسولی کهکی فرزند عین الله با ۶۰۱ رای، عباس ابراهیمی فرزند حسینعلی با ۵۵۳ رای، مریم عرب نژاد فرزند ابوالفضل با ۴۸۹ رای، محمدرضا حاج اسماعیلی کهکی فرزند عبدالله با ۴۳۵ رای، سید حامد بنی هاشمی فرزند سید ابوالفضل با ۳۸۷ رای به‌عنوان اعضای اصلی و ابوالقاسم حاج اسماعیلی فرزند عبدالله با ۲۷۴ رای، جمیله بختیاری کهکی فرزند ابوالفضل با ۲۵۱ رای، سید محمد موسوی تیله بنی فرزند سید عزیز نیز با ۲۴۹ رای به‌عنوان اعضای علی البدل به‌شورای شهر کهک راه پیدا کردند.

در حوزه انتخابیه دستجرد از هزار و ۷۰۱ رای ماخوذه، حجت الله ابوالحسنی فرزند رضا با ۴۱۳ رای، عباس زینلی فرزند علی با ۳۰۸ رای، محمد حسین محمد میرزایی فرزند محمد با ۲۵۲ رای، لیلایل علی بیگی فرزند علی با ۲۳۳ رای، مهدی اسکندری فرزند ابراهیم با ۲۲۴ رای به‌عنوان اعضای اصلی و علی راستین فرزند غلامحسین با ۲۰۰ رای، حسن رحمانی فرزند شعبان با ۱۹۲ رای و زهرا باقری وشاره فرزند یحیی نیز با ۱۷۴ رای به‌عنوان اعضای علی البدل راهی شورای شهر ششم شدند.

۸۴۶ هزار تَن در قم واجد شرایط رای دادن هستند که ۲۱ هزار تَن از آنها رای اولی به‌شمار می‌آیند.
انتهای پیام/