تمهیدات لازم جهت آگاهی شهروندان از ضوابط ساخت و سازهای شهری

شهردار منطقه ۲ قم گفت: آگاهی از حقوق شهروندی و قوانین شهری همراه با پشتوانه اجرایی مناسب، زمینه ساز کاهش مسائل و مشکلات شهری از جمله ساخت و ساز های غیر اصولی خواهد شد. رضا رحیمی شهردار منطقه ۲ افزود: در این مدت تلاش نمودیم با تهیه بنر در سطح منطقه و اداره شهرسازی، شهروندان […]

شهردار منطقه ۲ قم گفت: آگاهی از حقوق شهروندی و قوانین شهری همراه با پشتوانه اجرایی مناسب، زمینه ساز کاهش مسائل و مشکلات شهری از جمله ساخت و ساز های غیر اصولی خواهد شد.

رضا رحیمی شهردار منطقه ۲ افزود: در این مدت تلاش نمودیم با تهیه بنر در سطح منطقه و اداره شهرسازی، شهروندان را با حقوق شهروندی در ساخت وسازها آشنا سازیم.

وی گفت: آگاه سازی شهروندان از حقوق شهروندی در صورت گسترش با یک برنامه اصولی و نظارت و مشارکت بیشتر شهروندان، قابل حصول است.

رحیمی با اشاره به اینکه مقررات ساخت و ساز شهری یکی از ضوابطی است که توسط معاونت شهرسازی شهرداری قم مطابق با طرح تفصیلی تدوین و برای اجرای ساخت و سازهای شهری به مناطق ابلاغ می شود گفت: مهمترین دستگاه نظارتی بر اجرای حقوق شهروندی و قوانین ساخت و ساز می تواند خود مردم باشند و زمانی این مهم تحقق می یابد که آگاهی شهروندان به حقوق و تکالیفشان افزایش یابد. به همین جهت شهرداری منطقه ۲ در دو سال گذشته با اطلاع رسانی به صور مختلف از جمله افزایش بازدید های میدانی، آموزش شهروندان، نصب بنر در سطح منطقه در خصوص قوانین و مقررات ساخت و ساز اقدامات خوبی را انجام داده که افزایش و بهبود کیفیت ساخت از تنایج آن بوده است.

شهردار منطقه ۲ افزود: در تخلفات مربوط به ساختمان سازی، معمولا جرایم سنگین و یا احکام تخریب است به همین دلیل از شهروندان درخواست می شود ضمن رعایت قوانین و مقررات ساختمان سازی و در راستای احترام به قوانین و حقوق شهروندی، از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز ممانعت و ضمن همکاری با کارشناسان شهرداری جهت اعمال قانون، تخلفات در حوزه زمین و مسکن را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع رسانی نمایند.

وی با اشاره به ضرورت تنظیم گزارش مرحله ای ساخت از جمله؛ تجهیز کارگاه، تخریب، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان، فونداسیون، اسکلت بندی، اتمام سقف ها، سفت کاری، نازک کاری، اتمام کار توسط ناظرین گفت؛ بر اساس قوانین مالک موظف است پس از دریافت پروانه ساختمان، عملیات ساختمانی را تحت نظارت مهندسین شروع نماید، از طرفی مهندس ناظر مکلف است در بازدیدهای دوره ای از ساختمان در حال احداث در صورت تغییر مرحله ی ساختمانی گزارش مرحله را به همراه تخلفات احتمالی صورت گرفته با مراجعه به شهرداری یا سامانه الکترونیکی ارائه و ثبت نمایند.