کاهش ۵۶ درصدی بارندگی های قم در سال زراعی جاری

به نقل از خبرگزاری مهر قم، مدیر کل هواشناسی استان قم گفت: از ابتدای سال زراعی جاری از مهرماه تاکنون ۱۰۶ و ۶ دهم میلی متر بارندگی رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد کاهش داشته است.

مهران حیدری با بیان اینکه از ابتدای سال زراعی جاری از مهرماه تاکنون ۱۰۶ و ۶ دهم میلی متر بارندگی رخ داده در حالی که این میزان در سال زراعی قبل ۲۴۰ و پنج دهم میلی متر بوده که ۵۶ درصد کاهش داشته است، گفت: میزان بارندگی طی این مدت در دوره آماری بلند مدت ۱۳۷ و یک دهم میلی متر بوده است و میزان بارندگی امسال نسبت به میانگین بلند مدت بیش از ۲۲ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل هواشناسی استان قم با اشاره به اینکه بیشترین کاهش بارش مربوط به خلجستان بوده که نسبت به سال گذشته ۲۲۶ میلی لیتر کاهش داشته و نسبت به آمار بلندمدت نیز که ۲۲۷ میلی متر بوده، ۷۴ میلی متر کاهش داشته است، افزود: آنچه بر اساس روند معمول اندازه گیری شده تا ۱۶۰ میلی متر بارندگی می‌باشد و هنوز به ۳۳ درصد بارندگی نیاز است و باید ۵۰ میلی متر دیگر بارندگی دریافت کنیم.

وی ادامه داد: سهم بارش‌ها در سال زراعی جاری بسیار کمتر از میزان بارش‌های کل سال زراعی جاری خواهد بود.
انتهای پیام/