جزییات پذیرش حوزه علمیه خواهران در سال تحصیلی جدید ۱۴۰۱-۱۴۰۰

به نقل از مهر، رئیس اداره سنجش و پذیرش عمومی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: پذیرش سطوح ۲، ۳ و ۴ در مدارس علمیه خواهران به صورت حضوری و غیرحضوری بیش از ۱۵ هزار نفر امکان پذیر می باشد.

زهره تمیزکار با اشاره به ظرفیت پذیرش سطوح ۲، ۳ و ۴ در مدارس علمیه خواهران، گفت: مجموع ظرفیت پذیرش در این مقاطع به صورت حضوری و غیرحضوری بیش از ۱۵ هزار نفر است.

رئیس اداره سنجش و پذیرش عمومی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ تعداد ۴۱۹ مدرسه علمیه در مقطع عمومی (سطح ۲ کارشناسی) ویژه دارندگان مدرک دیپلم و بالاتر با ظرفیت بیش از ده هزار نفر و دارندگان مدرک اتمام پایه هشتم با ظرفیت دو هزار نفر پذیرش دارند، افزود: شیوه تحصیلی در مقطع عمومی صرفاً به صورت حضوری برگزار می‌گردد.

وی با بیان اینکه پذیرش مقطع عالی (سطح ۳ کارشناسی ارشد) نیز در مجموع حدود ۲۵۰۰ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در ۶۹ مؤسسه آموزش عالی خواهد بود، افزود: این ظرفیت در مقطع سطح ۳ به تفکیک شیوه‌های تحصیلی حضوری بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر، نیمه حضوری ۲۰۰ نفر و در دوره‌های غیرحضوری بدون محدودیت است.

تمیزکار به پذیرش مقطع تخصصی (سطح ۴ دکتری) اشاره کرد و گفت: پذیرش در این مقطع صرفاً به شیوه حضوری و با ظرفیت ۳۵۷ نفر در ۱۱ استان کشور و در ۱۸ مؤسسه آموزش عالی انجام خواهد شد.
انتهای پیام/