غباروبی و عطرافشانی مسجد مقدس جمکران

همزمان با اعیاد شعبانیه و در آستانه نیمه شعبان، مسجد مقدس جمکران با حضور خادمان غباروبی، شستشو و عطرافشانی شد.


حسین طالب علی
فارس/