صدور حکم محکومیت ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی برای قاچاقچی لوازم جانبی موبایل در قم

به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مامورین کاشف در حین کنترل خودروهای عبوری مستقر در موقعیت کمربندی امام علی (ع) به یک دستگاه خودروی سواری سمند مظنون و ضمن توقیف خودرو، پس از بازرسی، مقادیر قابل توجهی انواع لوازم جانبی موبایل به ظن […]

به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مامورین کاشف در حین کنترل خودروهای عبوری مستقر در موقعیت کمربندی امام علی (ع) به یک دستگاه خودروی سواری سمند مظنون و ضمن توقیف خودرو، پس از بازرسی، مقادیر قابل توجهی انواع لوازم جانبی موبایل به ظن قاچاق به ارزش ۳,۳۲۰,۹۶۹,۹۵۵ ریال کشف و مراتب طی گزارشی جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم اعلام گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: با تشکیل پرونده، شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم با توجه به گزارش مرجع کاشف، اظهارات و اقاریر صریح متهم مبنی بر مالکیت کالاهای مکشوفه و عجز از ارائه مدارک مثبته گمرکی، مشارالیه را علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه قاچاق، با احتساب جزای نقدی بدل از ضبط خودرو، جمعاً به مبلغ ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، کلیه کالاهای مکشوفه توسط مرجع کاشف، تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گردید.
انتهای پیام/