برگزاری جشن های تکلیف متفاوت در روستاهای محروم قم

قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان قم در ایام ولادت حضرت زهرا(س) و دهه فجر ۱۱ مراسم جشن تکلیف ویژه دختران را در روستاهای محروم دهستان قمرود برگزار کرد. در اقدامی قابل توجه در روستاهایی که تنها یک دختر کلاس سومی و به سن تکلیف رسیده وجود داشت نیز این مراسم به صورت مجزا و […]

قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه استان قم در ایام ولادت حضرت زهرا(س) و دهه فجر ۱۱ مراسم جشن تکلیف ویژه دختران را در روستاهای محروم دهستان قمرود برگزار کرد. در اقدامی قابل توجه در روستاهایی که تنها یک دختر کلاس سومی و به سن تکلیف رسیده وجود داشت نیز این مراسم به صورت مجزا و کامل برای آن یک دختر در روستا برگزار شد.


حسین طالب علی
فارس/