بومی‌سازی تجهیزات تله‌سیژ در داخل کشور/افزایش طول پروژه

به نقل از واحد خبر سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم، مدیرعامل شرکت عمران معصومیه با بیان اینکه بخشی از پروژه تله‌سیژ با همکاری کارشناسان بومی انجام شده است، گفت: اصل تجهیزات از یک شرکت معتبر اتریشی خریداری شده است اما به دلیل اینکه طول پروژه با پروژه‌ای که در اتریش بوده متفاوت بوده است بخشی از تجهیزات بومی‌سازی و مهندسی معکوس شده است.

‌علی اکبر رحیمی با بیان اینکه بخشی از پروژه تله‌سیژ با همکاری کارشناسان بومی انجام شده است، گفت: اصل تجهیزات از یک شرکت معتبر اتریشی خریداری شده است اما به دلیل اینکه طول پروژه با پروژه‌ای که در اتریش بوده متفاوت بوده است بخشی از تجهیزات بومی‌سازی و مهندسی معکوس شده است.

مدیرعامل شرکت عمران معصومیه با اذعان به اینکه حدود ۵۰۰ متر به طول پروژه خریداری شده از اتریش افزوده شده است، گفت: بخشی از دکل‌ها داخل کشور ساخته شده و کابل‌های لازم نیز در یک شرکت ایرانی تولید شده است.

رحیمی گفت: اجرای این پروژه کمک کرده که دانش احداث چنین پروژه‌هایی نیز در داخل کشور و استان بومی‌سازی شده و بتوانیم با نگاه فنی این پروژه را مهندسی معکوس کنیم.

وی گفت: با این بومی‌سازی امیدواریم بتوانیم دانش پروژه‌های تفریحی و گردشگری را توسعه داده و تمام تجهیزات تفریحی و وسایل بازی را در داخل کشور تولید کنیم.
انتهای پیام/