ساعات کار پرسنل بیمارستان ها کاهش یابد

به نقل از فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان درخواست کاهش ۵ درصدی ساعت کاری اعضای ستادی و ۱۰ درصدی پرسنل بیمارستانی استان را خواستار شد.

محمدرضا قدیر در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با اشاره به روند فرسایشی مبارزه با کرونا برای پرسنل و کادر درمانی اظهار کرد: کاهشِ اندکِ ساعت کاری این افراد می تواند در جلوگیری از این روند فرسایشی مؤثر باشد.

وی پس از آن درخواست کاهش ۵ درصدی ساعت کاری اعضای ستادی و ۱۰ درصدی ساعت کاری کادر درمانی استان را مطرح کرد.

در این باره معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره به کسر ساعت کاری برای برخی پرسنل مانند جانبازان و یا افراد دارای بیماری زمینه ای بیان داشت: کاهش ساعت کاری برای تعدادی از افراد در هر سازمان و در دوران مبارزه با کرونا به تشخیص رئیس آن دستگاه است، مشروط به آن که اختلالی در روند خدمت رسانی آن سازمان ایجاد نشود.

وی در عین حال یادآور شد: ظاهر وضعیت آبی کرونایی نشان می دهد که حضور افراد در سازمان ها و ادارات مانند شرایط عادی و تنها با ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی است.

همچنین استاندار قم نیز در پاسخ به این درخواست دانشگاه علوم پزشکی استان خطاب به رئیس این دانشگاه گفت: ضروری است تا شیوه نامه های جزء به جزء وضعیت فعلی استان یعنی وضعیت آبی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا استعلام گرفته شده و برای ابلاغ اعلام شود.

بهرام سرمست افزود: باید گفت آن چه تاکنون و درباره نوع این پیشنهادها مورد تصویب قرار گرفته، تنها صدور مُجوّز دورکاری در دستگاه هاست.

وی تصریح کرد: کاهش ساعت اداری نیازمند مصوّبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است و از این رو این پیشنهاد باید توسط دانشگاه علوم پزشکی استان از این ستاد دنبال و پیگیری شود.

انتهای پیام/