بازدید مدیرعامل اتحادیه قطار شهری‌های کشور از پروژه قطار شهری قم

به نقل از شهرنیوز، بازدید مدیرعامل اتحادیه قطار شهری‌های کشور از پروژه قطار شهری قم و ایستگاه‌های اصلی و عبوری متروی قم برگزار شد.

اردشیر احمدزاده مدیرعامل اتحادیه قطار شهری‌های کشور و طاهر‌زاده مشاور مدیرعامل متروی تهران از پروژه مترو قم بازدید کردند.
هدف این بازدید فضاهای اجرایی پروژه بود که در حال حاضر عملیات ساخت و ساز در آنها صورت می‌گیرد. ایستگاه پایانه و دپو تا ایستگاه A9 که فاز اول پروژه محسوب می‌شود از جمله مکان‌هایی بودند که بازدید شدند و عملیات روسازی ریل‌گذاری مسیر نیز مورد مشاهده قرار گرفت.
مقدار پیشرفت اجرایی ایستگاه‌های قطار شهری قم نیز با حضور اتحادیه قطارشهری های کشور بررسی شد.
بررسی مطالعات انجام‌شده در قم نیز از جمله در حوزه‌های ابزاربندی و اجرای تونل‌ها به‌صورت تک و دوقلو و بحث‌های سایش ریل‌ها و مطالعات ارتعاشی در دستور کار اتحادیه قطارشهری ها قرار گرفت.
در جریان این بازدید مقرر شد استفاده از پابندهایی که در مطالعات ارتعاشی که در قم و تحت مدیریت و همکاری دانشگاه اصفهان انجام‌شده است به سایر قطار شهری‌های کشور نیز ارائه شود.
در معماری ایستگاه A9 هم که نزدیک حرم واقع‌شده سعی شده است معماری به فضای معنوی پیرامونی حرم نزدیک باشد که این موضوع موردتوجه مسئولان اتحادیه قطار شهری‌های کشور قرارگرفته و از آن استقبال کردند.
طبق قانون سامانه حمل‌ونقل ریلی یکی از کارهای اتحادیه قطار شهری‌های کشور مستندسازی تجربیات قطار شهری‌ها در شهرهای مختلف و ارائه آن‌ها در قالب پیشنهاد به وزارت کشور است .
انتهای پیام/