اقامه نماز جمعه قم پس از ۶ ماه

پس از اینکه نماز جمعه به دلیل شیوع بیماری کرونا و ورود قم به وضعیت قرمز از نظر شیوع بیماری ۶ ماه اقامه نشده بود، با مساعد شدن شرایط اقامه نماز جمعه بار دیگر از سر گرفته شد. نماز جمعه این هفته قم به امامت آیت الله سعیدی در مصلای قدس این شهر اقامه شد. […]

پس از اینکه نماز جمعه به دلیل شیوع بیماری کرونا و ورود قم به وضعیت قرمز از نظر شیوع بیماری ۶ ماه اقامه نشده بود، با مساعد شدن شرایط اقامه نماز جمعه بار دیگر از سر گرفته شد. نماز جمعه این هفته قم به امامت آیت الله سعیدی در مصلای قدس این شهر اقامه شد. رعایت فاصله گذاری اجتماعی، رعایت پروتکل های بهداشتی و محدود بودن برگزاری مراسم به خطبه ها و نماز از جمله اقدامات ستاد برگزاری نماز جمعه قم بود. در حال حاضر وضعیت قم از نظر شیوع بیماری کرونا آبی است.
سجاد حیات پور،خبرگزاری فارس/