نحوه ادامه فعالیت سازمان تاکسیرانی قم باید بازنگری شود

شهردار قم با اشاره به تغییرات ناشی از فناوری اطلاعات و ایجاد تاکسیرانی مبتنی بر اینترنت گفت: بازنگری در نحوه ادامه فعالیت شرکت های تاکسیرانی ضروری است. به گزارش قم نما به نقل از شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد روز دوشنبه در هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم افزود: در بودجه […]

شهردار قم با اشاره به تغییرات ناشی از فناوری اطلاعات و ایجاد تاکسیرانی مبتنی بر اینترنت گفت: بازنگری در نحوه ادامه فعالیت شرکت های تاکسیرانی ضروری است.

به گزارش قم نما به نقل از شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد روز دوشنبه در هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم افزود: در بودجه سال ۹۸ شهرداری مقدار قابل توجهی بودجه برای سازمان تاکسیرانی تخصیص داده شده و این در حالی است که با توجه به شرایط جدید ناشی از ایجاد تاکسی های اینترنتی، این موضوع نیاز به بررسی و تصمیم جدی تری دارد.

وی با بیان اینکه لزومی ندارد شهرداری، تاکسی داری کند، اظهار داشت: شهرداری پول می دهد ولی نارضایتی وجود دارد و این در حالی است که سرویس های بهتر از طرق مختلف به مردم ارائه می شود.

شهردار قم گفت: با توجه به فعالیت گسترده تاکسی های اینترنتی، نسبت به ادامه فعالیت سازمان تاکسیرانی باید بازنگری شود و شهرداری به جای تاکسی داری، با افزایش نظارت شرایط برای ارتقای خدمت رسانی به مردم را فراهم کند و اگر لازم باشد تاکسی ها به شرکت های خصوصی واگذار شود.