تثبیت اشتغال ثمره پرداخت تسهیلات رونق تولید در قم

به نقل از فارس، آخرین گزارش کمیته نظارت بر تسهیلات پرداخت شده رونق تولید در استان قم نشان می دهد این تسهیلات بیش از آن که به افزایش اشتغال منجر شده باشد، سبب تثبیت اشتغال شده است.

یکی از دستور جلسه های نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در محل سالن کرامت استانداری، ارائه گزارش کمیته نظارت بر پرداخت تسهیلات رونق تولید بود.

این گزارش در سه بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری تنظیم شده بود. گزارش یادشده در بخش صنعت از ۷ بازدید از ۲۹ واحد صنعتی استان که حدود ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند حکایت دارد که ۱۳ واحد از واحدهای اشاره شده با تثبیت اشتغال، ۱۲ واحد با افزایش اشتغال و همچنین ۴ واحد نیز با کاهش اشتغال رو به رو بوده اند.

همچنین در بخش کشاورزی، اخیرا ۶ بازدید از ۲۹ واحد توسط کمیته نظارت انجام شده که نشان می‌دهد حدود ۷٫۵ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید پرداخت شده به این واحدها، به تثبیت اشتغال ۳۳ نفر و همچنین ایجاد اشتغال برای ۱۴ نفر منجر شده است.

و اما گزارش نظارت های اخیر بر پرداخت تسهیلات رونق تولید در بخش گردشگری حاکی از آن است که هر دو مورد واحد نظارت شده با ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت شده، با افزایش اشتغال رو به رو بوده اند.

انتهای پیام/