کاهش ۲۴ درصدی مصرف بنزین در قم

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم گفت: بررسی آمار نشان می‌دهد از ۲۴ آبان تا ۲۴ آذرماه،‌ مصرف بنزین در این استان ۲۴ درصد کاهش‌یافته است.

فهیمه نوروززاده افزود: کاهش ۲۴ درصدی مصرف بنزین در طول یک ماه اخیر بعد از اجرای طرح سهمیه بندی سوخت اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: مصرف سوخت سی‌ان‌جی از ۲۴ آبان تا ۲۴ آذرماه، ۲۵درصد افزایش‌یافته که این مساله نشان می دهد پس از اجرای طرح، تمایل خودروهای سواری به استفاده از گاز سی ان جی که به‌عنوان سوخت پاک محسوب می شود، بیشتر شده است.

به گفته وی، قبل از سهمیه‌بندی بنزین ۱۹ درصد از سهم مصرف سوخت خودروهای استان قم با سی ان جی و ۸۱ درصد با بنزین بود که در حال حاضر به ۲۹ درصد سی ان جی و ۷۱ درصد بنزین تغییریافته است.

نوروززاده بیان کرد: در حال‌حاضر تعداد مراجعان به شرکت نفت قم برای کارت سوخت به میزان قابل توجهی کاهش‌یافته و به روال عادی رسیده‌است که درصد بالایی از تقاضاها برای حذف رمز می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان برای صدور کارت سوخت باید به پلیس +۱۰ و برای پیگیری دریافت آن درصورتی‌که در باجه‌های معطله پست باشد، با دریافت کد رهگیری از سایت epolice.ir به باجه‌های معطله اداره پست مراجعه نمایند.

در حال حاضر در ۳۹ جایگاه در قم، سوخت سی‌ان‌جی توزیع می‌شود که ۲۰ جایگاه دومنظوره و ۱۹ جایگاه تک منظوره می‌باشد.