بستری ۵۰ بیمار بدحال کرونایی در مراکز درمانی قم

به نقل از فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینه ۲۲ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند ترخیص شده اند گفت: در حال حاضر ۲۲۱ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بوده که حال ۵۰ نفر آنها وخیم است.

محمدرضا قدیر ظهر امروز در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به بیست و ششم آذرماه، ۲۸ نفر پذیرش اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا صورت گرفته است.

وی گفت: از بین این افراد ۱۷ نفر در بخش ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان بستری شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به  اینه ۲۲ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند ترخیص شده اند گفت: در حال حاضر ۲۲۱ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بوده که حال ۵۰ نفر آنها وخیم است.

انتهای پیام/