کهک و جعفرآباد شهرستان های جدید استان قم خواهند بود

به نقل از فارس، استاندار قم ضمن اشاره به پیگیری روند تشکیل دو شهرستان جدید کهک و جعفرآباد برای گسترش توسعه در سطح استان گفت: توسعه متوازن منطقه ای در همه استان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

بهرام سرمست امروز و در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان این که بازدید مدیران استانی از پروژه ها باید دارای نتیجه و دستاورد مشخص باشد خاطرنشان کرد: نتایج و دستاوردهای این بازدیدها باید در جلسات مدیران استانی مطرح و پیگیری شود.

وی با تأکید بر این که تصمیم های گرفته شده در سطح استان باید حتما عملیاتی شود یادآور شد: استان قم برای توسعه بیشتر در همه مناطق خود، تعریف دو شهرستان جدید کهک و جعفرآباد را در دستور کار دارد.

استاندار قم با اشاره به این که تقویت زیربناها یک اصل مهم برای تحقق توسعه است اذعان کرد: این مسئله باید افق و چشم انداز همه مسؤولان استان باشد و برای تحقق آن گام به گام تلاش کنند و به پیش بروند.

سرمست ادامه داد: توسعه صنفی در نواحی صنعتی استان از برنامه هایی است که برای توسعه قم پیگیری می شود.

وی افزود: شهرک های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی از جمله ظرفیت های مهم استان برای تحقق توسعه و پیشرفت است که باید از آن ها استفاده شود و فعال باشند، در عین حال که توسعه نواحی صنعتی نیز می تواند مکمّل این زنجیره باشد.

استاندار قم همچنین اهمیت مطالعه و هویت بخشی به مناطق در مسیر تحقق توسعه را یادآور شد و اظهار کرد: تحقق توسعه استان با بالفعل کردن ظرفیت های بالقوّه تسهیل می شود.

سرمست تصریح کرد: شرایط امروز به گونه ای پیش می رود که مهاجرت مردم از مناطق حاشیه ای استان به سمت مرکز استان اتفاق می افتد، در حالی که برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که مهاجرت معکوس محقق شود.

وی در پایان سخنان خود ضرورت توجه به پیشنهادهای بخش خصوصی برای تحقق توسعه متوازن مناطق استان را مورد توجه قرار داد.

انتهای پیام/