بستری ۳۲۵ نفر مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به ترخیص ۵۱ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند گفت: در حال حاضر ۳۲۵ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بوده که حال ۷۱ نفر آنها وخیم است.

به نقل از خبرگزاری فارس از قم، محمدرضا قدیر امروز در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به سیزدهم آذرماه ۴۶ نفر پذیرش اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا صورت گرفته است.

وی گفت: ۳۳ نفر در بخش ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان طی این مدت نیز بستری شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به ترخیص ۵۱ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند گفت: در حال حاضر ۳۲۵ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بوده که حال ۷۱ نفر آنها وخیم است.

انتهای پیام/