توجه به نفش پدافندی بوستان‌های محلی در قم

مدیرکل دفتر طرح‌های توسعه شهری شهرداری قم با اشاره به اینکه فضای سبز باید همه نیازهای مقیاسی که برای آن تعریف‌شده است را پاسخگو باشد، نقش پدافندی و نظارت اجتماعی را ازجمله کارکردهای بوستان‌های محلی برشمرد.

به گزارش قم نما، محسن صادقی امینی در گفت‌وگو با شهرنیوز، بابیان اینکه فضای سبز باید یک سری شرایط داشته باشد، اظهار داشت: فضای سبز باید پاسخگوی یک سری از نیازهای شهروندان باشد.

مدیرکل دفتر طرح‌های توسعه شهری شهرداری قم افزود: فضای سبز باید همه نیازهای مقیاسی که برای آن تعریف‌شده است را پاسخگو باشد مثلاً اگر فضای سبز محلی تعریف‌شده است باید علاوه بر تأمین نیازهای تفریحی اهالی همان منطقه، بتواند در موقعیت پدافند و مدیریت بحران نقش ایفا کند.

صادقی امینی ادامه داد: به عنوان مثال در زلزله سال گذشته تهران بسیاری از مردم خانه‌های خود را ترک کرده و تا کمتر شدن خطر زلزله در این بوستان‌ها ماندند.

وی نظارت اجتماعی را از دیگر نقش‌های فضای سبز محلی دانست و تأکید کرد: نظارت اهالی محله بر بوستان‌هایی که در دسترس آنها هست می‌تواند مانع از وقوع آسیب‌های اجتماعی در این بوستان‌ها شود.

مدیرکل دفتر طرح‌های توسعه شهری شهرداری قم با اشاره به تدوین سرانه‌های فضای سبز در طرح تفصیلی، اظهار داشت: نگاه کالبدی صرف به سرانه فضای سبز اشتباه است چراکه میزان تأثیرگذاری سرانه‌های مختلف ازجمله محلی و کوهستانی و جنگلی متفاوت است و ممکن است یک مترمربع فضای سبز محلی بتواند چندین برابر فضای سبز جنگلی تأثیرگذاری داشته باشد.

صادقی امینی با تأکید بر توسعه بوستان‌های محلی، اظهار داشت: تملک در ایجاد بوستان‌های محلی معمولاً یکی از مسائل اساسی است که با توجه به افزایش قیمت زمین و ملک امروز این کار از همیشه سخت‌تر است.
انتهای پیام/