جریمه ۵۹۰ میلیونی برای قاچاقچی سوخت در قم

مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از جریمه ۵۹۰ میلیونی برای قاچاقچی سوخت در قم خیر داد

به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم به دنبال کشف سوء استفاده و تبانی برخی متصدیان جایگاه سوخت رسانی با صاحبان خودروهای بلااستفاده ناوگان حمل و نقل عمومی که در قبال دریافت مبالغی به عنوان مقرری عملاً خوروهایشان را به حالت غیرفعال درآورده و کارت های سوخت خودروهایشان تراکنش غیرمتعارف داشته و سوختشان را بر خلاف ضوابط تعیینی دولت عرضه می کردند، پس از بررسی دقیق پرینت های تراکنش کارت ها متوجه جابجایی غیرقانونی مقدار ۲۷,۷۳۰ هزار لیتر نفت گاز (گازوئیل) یارانه ای به ارزش ۵۹۰,۲۵۶,۵۲۳ ریال شده که ضمن اعلام جرم علیه مشارالیهم و انسداد کارت های مورد سوءاستفاده قرار گرفته، مراتب جهت رسیدگی به این اداره کل اعلام و ارسال گردید.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان قم حسب اقرار صریح متهمان بر اساس قرائن، تصاویر و مستندات موجود در پرونده پس از رسیدگی و با احتساب ارزش فرآورده به قیمت فوب در خلیج فارس متهمان را به پرداخت مبلغ ۵۹۰,۲۵۶,۵۲۳ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.