روغن و برنج موردنیاز قم در حال توزیع است

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی قم گفت: فرآیند جذب و توزیع کالاهای اساسی موردنیاز مردم قم همچون روغن و برنج بدون توقف ادامه دارد و در تنظیم بازار استان مشکلی نیست.

سعید محمدی بیان کرد: با پیگیری و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روغن و برنج مورد نیاز برای مصرف خانوار و تنظیم بازار استان در مرحله جذب و توزیع قرار دارد و با پیش‌بینی‌های انجام شده در تامین کالاهای اساسی،‌ توقفی پیش نخواهد آمد.

وی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا قم افزود: کالاهای مورد نیاز استان در بخش‌های مرتبط با اداره کل غله و خدمات بازرگانی به‌موقع تامین و ذخیره‌سازی می‌شود تا در زمان مقرر بر اساس نظر ستاد تنظیم بازار، نسبت به توزیع آن اقدام لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: در همین رابطه طی ماه جاری مقدار ۲هزار تن برنامه حمل شکر و یکهزار و ۳۰۰ تن برنامه حمل برنج هندی به این استان اختصاص یافت که در مرحله جذب از مبادی تولید و بنادر است.

محمدی گفت: در خصوص روغن نباتی نیز از محل سهمیه نذورات مقدار ۲۶۰ تن و ا ز محل سهمیه مصارف خانوار و تنظیم بازار نیز ۲۰۰ تن به استان حمل و توزیع شده است.

وی بیان کرد: در همین رابطه سهمیه روغن صنوف به مقدار ۴۳۳ تن تعیین گردید که با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در مرحله جذب است تا نیاز استان در این بخش نیز تامین باشد.

وی ادامه داد: همچنین مجوز فروش مقدار ۶۰۰ تن برنج هندی دانه بلند ۱۲۱ در قم صادر شده است که به‌تدریج از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان توزیع می‌شود.