توزیع ۲۰ هزار تن آسفالت در منطقه سه شهرداری قم

سرپرست منطقه سه شهرداری قم از اجرای ۲۰ هزار تن آسفالت در ۶ ماه نخست سال ۹۹ در منطقه سه شهرداری قم خبر داد و گفت: آسفالت بلوار سردار شهید سلیمانی و خداکرم در دستور کار قرارگرفته است.

به نقل از روابط عمومی شهرداری قم ، مهرداد روحانی وزیری شرایط معابر منطقه سه را ازنظر کیفیت آسفالت مورد ارزیابی قرارداد و اظهار داشت: سهمیه منطقه سه در سال ۹۹، ۲۰ هزار تن بوده که در ۶ ماه نخست سال تقریباً همه آن کارشده است.

سرپرست منطقه سه شهرداری قم بهسازی معابر منطقه سه را فاقد محدودیت دانست و افزود: امسال آسفالت خیابان نواب، عابدی، کارگر و قسمتی از خیابان مدرس، همچنین خیابان ولایت و حافظ نیز انجام‌شده است.

روحانی وزیری برنامه شهرداری را در سال ۱۴۰۰ تشریح کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین معابر منطقه سه بلوار سردار شهید سلیمانی و خداکرم بوده که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سال آینده آسفالت آن تجدید می‌شود.

وی ادامه داد: اعتبار موردنیاز برای آسفالت هر یک از این دو بلوار ۱۰ میلیارد تومان بوده و که باید به‌صورت فازبندی اجرا شود.

سرپرست منطقه سه شهرداری قم به ساماندهی خیابان کوه سفید نیز اشاره کرد و گفت: آسفالت خیابان اصلی کوه سفید بااعتباری بالغ‌بر ۷ میلیارد تومان انجام‌شده و قسمت‌هایی از خیابان که توسط مالکان تصرف‌شده بود، جمع‌آوری شد.

روحانی وزیری از آسفالت کوچه یک، دو، پنج، و هشت جاده کوه سفید نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: آسفالت ۳۰ متری دام طیور در جاده کوه سفید نیز در دستور کار قرارگرفته و جدول‌گذاری آن در حال انجام است.