طرح اصلاح الگوی کشت قم همراستا با جهش تولید است

رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: اجرای طرح اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی قم کمک فراوانی به تحقق راهبرد جهش تولید در این استان می‌کند.

عباس پورمیدانی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: تامین محصولات غذایی سالم مهمترین هدف بخش کشاورزی قم در سال جهش تولید به شمار می‌آید که تحقق این هدف نیازمند به‌کارگیری روش‌های نوین و اجرای طرح اصلاح الگوی کشت استان است.

وی افزود: در همین خصوص کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی با همکاری کشاورزان استان تلاش کردند سطح کشت محصولات آب‌بر و نامناسب با شرایط آب و هوایی قم کاهش‌یافته و به‌جای آن از محصولات کم آب‌بر و مقاوم در برابر تنش‌های محیطی به خصوص در قالب کشت‌های گلخانه‌ای استفاده شود.

وی ادامه داد: درنتیجه این اقدام‌ها اکنون سطح تولید سالانه محصولات کشاورزی در استان به نزدیک یک‌میلیون تن رسیده که باوجود سختی کار کشاورزی در شرایط آب و هوایی قم رقم قابل‌توجهی است.

پورمیدانی با بیان این‌که مصرف بهینه آب یکی از مهمترین بخش‌های طرح اصلاح الگوی کشت است، گفت: برای گسترش سطح تولید محصولات کشاورزی استان با لحاظ محدودیت‌های منابع آبی، امکان استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری در بسیاری از باغات و مزارع قم فراهم‌شده است و کشاورزان همکاری خوبی در این رابطه دارند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از بذر مناسب در اجرای موفق طرح اصلاح الگوی کشت، بیان کرد: در همین رابطه با نظارت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی قم، بذرهای باکیفیت در سطح مزارع و باغات استان مورداستفاده قرار می‌گیرد که موجب تولید بیشتر محصولات می‌شود.

نزدیک به ۱۴ هزار تن در بخش کشاورزی قم فعالیت می‌کنند که در این میان بیش از یک هزار تن خانم هستند.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی ۴۵ درصد اشتغال روستائیان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده است.

میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر ۸۰۵ هزار تن در زمینهٔ محصولات زراعی،‌ باغی،‌ دامی و شیلات است.