جلسات غیرعلنی آری یا خیر؟

تابش، محمدرضا – مشکلات در هر کشوری پدید می‌آید و هنر آن‌جایی است که همه ارکان دولتی و غیردولتی بتوانند با عملکرد مناسب و به‌موقع بر این مشکلات فائق آیند. این موضوع نیازمند آن است که مسئولین با یکدیگر دیدار کنند و مشکلات را بر دایره مشورت قرار دهند. مجلس یکی از ارکانی است که […]

تابش، محمدرضا – مشکلات در هر کشوری پدید می‌آید و هنر آن‌جایی است که همه ارکان دولتی و غیردولتی بتوانند با عملکرد مناسب و به‌موقع بر این مشکلات فائق آیند. این موضوع نیازمند آن است که مسئولین با یکدیگر دیدار کنند و مشکلات را بر دایره مشورت قرار دهند.

مجلس یکی از ارکانی است که می تواند محلی برای بحث و گفت و گو میان دولتمردان،سیاستمداران و … باشد به صورتی که در هر جلسه غیر علنی مبادله اطلاعاتی می شود و بحث ها و موضوعات که در قالب یک خانواده هست روی میز گذاشته و مطرح شود تا نهایتا به یک اجماعی برسیم.

امروز کشور ما با مشکلات متعددی روبه رو است که راه برون رفت از آن از گذرگاه کارآمدتر کردن برنامه ریزی‌ها و مدیریت‌های اجرایی می گذرد. نباید فراموش کنیم در این راستا حمایت‌های بیشتر قوه مقننه و قضائیه از سیاست هایی که قوه مجریه اتخاذ می کند می تواند فضا را آرام کند؛ از سوی دیگر سامان دهی مطلوب‌تر بازار ارز و میزان نقدینگی می تواند کمک کند تا فضای کشور آرام شود.

اما اهمیت جلسات غیر علنی را در دو موضوع می توان جستجو کرد؛ اول انکه این جلسات فارغ از کم و کیفش، آن هم در فاصله زمان های کوتاه می‌تواند سطح هماهنگی میان سه قوه را به میزان قابل توجهی ارتقا دهد. اما موضوع دوم که از اهمیت بیشتری برخوردار است اینکه در جلسات غیر علنی موضوعات بی‌پرده تر به سمع و نظر نمایندگان می رسد و از این‌رو نمایندگان ملت در جریان جزئیات قرار می گیرند و به فراخور شرایط زمانی و مکانی می توانند این مسائل را در اختیار مردم قرار دهند. اهمیت این موضوع از آن جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که این یک آگاهی به مردم می دهد و آنها نیز در جریان تصمیمات مسئولان برای کنترل و حل مشکلات قرار می گیرند و این موضوع موجب می شود تا مردم احساس کنند محرم هستند. وقتی صحبت از وحدت و انسجام می شود تنها وحدت میان تصمیم گیران نیست بلکه بخشی از آن وحدت و انسجام میان مردم و مسئولان است که قطعا در برون‌رفت از مشکلات و معضلات امروز که همه به نوعی با آنها دست به گریبان هستیم کمک بسیاری خواهد کرد.

* نماینده مردم اردکان و نائب رئیس فراکسیون امید