۴۸ درصد خدمات دستگاه های اجرایی استان تمام الکترونیکی است

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم ۴۸ درصد خدمات دستگاه های اجرایی استان را تمام الکترونیک دانست و بر توسعه این خدمات تأکید کرد.

جواد غلام پور امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم و در گزارشی تحلیلی از وضعیت دستگاه های اجرایی استان در حوزه توسعه دولت الکترونیک بیان کرد: در یکی از ارزیابی های اخیر، ۵۴ دستگاه اجرایی قم پاسخ پیگیری ها و مکاتبات ما را دادند که این آمار صحت سنجی شد.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار استخراج شده از این دستگاه ها، ۲۳ میلیون تراکنش در ۶ ماهه نخست سال جاری انجام شده است اظهار کرد: این ارزیابی نشان می دهد که از مجموع ۶۵۱ خدمت انجام شده در این دستگاه ها، ۳۱۸ مورد یعنی ۴۸ درصد کل خدمات به صورت تمام الکترونیکی بوده است.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم افزود: همچنین بخشی از ۲۱۸ خدمت دیگر نیز به صورت الکترونیکی انجام شده و مراحل تکمیلی آن نیازمند مراجعه حضوری بوده است و البته ۱۱۵ خدمت دیگر هم نیاز به اطلاعات تکمیلی دارد، چراکه به دلایل مختلف و از جمله عدم اعطای دسترسی های لازم به برخی دستگاه های استانی، همچنان قابلیت احصای همه تراکنش ها برای برخی دستگاه ها وجود ندارد که این امر نیز نیاز به پیگیری و رفع موانع دارد.

۱۴۵ خدمت جدید دستگاه های اجرایی قم در سال ۹۹

غلام پور با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی استان از آغاز سال جاری، ۱۴۵ خدمت جدید را راه اندازی کرده و یا فرآیند راه اندازی آن را آغاز کرده اند گفت: بیشتر این خدمات یعنی ۸۸ درصد آن ها، خدمات تراکنشی و یا تراکنشی – تعاملی و نیازمند به پیگیری بعدی بوده اند و تعداد کمی از آن ها نیز به اطلاع رسانی مرتبط است.

وی ادامه داد: همچنین این خدمات از منظر ارائه به شهروندان، دستگاه های دولتی و یا نهادهای خصوصی نیز قابل دسته بندی است که در این میان، بیشتر خدمات با ۵۳ درصد مربوط به شهروندان است.

۷۳ درصد خدمات پورتالی دستگاه های اجرایی قم

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم بستر ارائه این خدمات را نیز متنوع خواند و اضافه کرد: پورتال سازمان ها، دفاتر پیشخوان و همچنین نرم افزارهای تلفن همراه، سه بستر ارائه خدمات هستند که در این میان ۷۳ درصد خدمات از طریق پورتال سازمان ها ارائه می شود.

وی افزود: همچنین ۱۷ درصد بستر ارائه خدمات مربوط به دفاتر پیشخوان است که با توجه به همه گیری کرونا، برنامه ریزی ما بر آن است تا این مقدار هم به سمت و سوی استفاده از پورتال ها یا نرم افزارهای تلفن همراه سوق پیدا کند.

وی برخی دستگاه های اجرایی استان و از جمله سازمان آبفا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی، شرکت ملی پست و همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان دستگاه های پیشتاز در استفاده از خدمات الکترونیک در سطح استان قم معرفی و خاطرنشان کرد: برنامه ریزی ها باید بر این اساس استوار باشد که عموم مردم با فرهنگسازی لازم، به استفاده از خدمات الکترونیک ترغیب شوند.

خدمات الکترونیک باید جذاب، سریع و دقیق باشد

غلام پور افزود: البته در این مسیر، وجود جذابیت، سرعت و دقت در ارائه الکترونیکی خدمات هم می تواند در تشویق مردم به این امر مؤثر باشد.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم همچنین از همه دستگاه های اجرایی استان خواست تا با خوداظهاری های لازم و به موقع، این اداره کل را در إحصاء اطلاعات و آسیب شناسی های احتمالی با هدف توسعه زیرساخت ها و همچنین پیشرفت در ارائه خدمات الکترونیک یاری رسانند.