آمران به معروف در قم راه‌های مقابله با کرونا را ترویج می‌کنند

جانشین ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر قم گفت: طرح امربه‌معروف در حوزه سلامت در قم اجرا می‌شود که بر اساس آن آمران به معروف راه‌های مقابله با شیوع ویروس کرونا را میان مردم ترویج می‌کنند.

به نقل از ایرنا قم سید محمدتقی حسینی بیان کرد:‌ بهداشت و سلامت همواره ازجمله مهم‌ترین حوزه‌های موردتوجه در اسلام بوده است و در همین راستا آمران به معروف در قم تلاش می‌کنند با توجه به شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا،‌ اهمیت رعایت نکات بهداشتی را در میان مردم متذکر شوند و آن را به استفاده حداکثری از ماسک و رعایت دقیق پروتکل‌ها دعوت کنند.
وی بیان کرد: دعوت مردم به سمت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و همچنین پرهیز از مسافرت‌های غیر ضرور در شرایط کنونی از دیگر مواردی است که آمران به معروف در قم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: این‌ها همه جز مصادیق معروف و منکر در شرایط کنونی است و همه باید در این زمینه به وظیفه خود عمل کنند که در همین چارچوب فعالیت آمران به معروف سلامت در قم آغازشده و با تلاش بیشتر ادامه می‌یابد.
حسینی همچنین گفت:‌ برای نهادینه کردن امربه‌معروف و نهی از منکر در میان اقشار مختلف مردم باید این فریضه دینی در همه ابعاد زندگی موردتوجه باشد که در همین رابطه اهمیت فعالیت آمران به معروف در حوزه سلامت مشخص می‌شود.
وی بیان کرد: سالم‌سازی جامعه در ابعاد معنوی و مادی از مهم‌ترین آثار انجام امربه‌معروف و نهی از منکر است، بنابراین نباید آن را منحصر در موضوعاتی خاص دانست که تنها گروه مشخصی موظف به انجام آن هستند.