توسعه کشت‌های گلخانه در اولویت طرح‌های کشاورزی قم است

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم گفت:‌ اصلاح الگوی کشت و توسعه کشت‌های گلخانه ای در سال جهش تولید، اولویت ویژه این سازمان و بخش کشاورزی قم است.

عباس خرمی روز پنجشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر استفاده بهینه از منابع آب و خاک، افزایش راندمان و اقتصادی نمودن تولید محصولات کشاورزی، اشتغالزایی در مناطق روستایی و اجرای دقیق راهبرد اصلاح الگوی کشت، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در اولویت برنامه‌های بخش کشاورزی استان قرار گرفته‌است.

وی افزود: در همین راستا، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قم برای توسعه کشت‌های متراکم و گلخانه ای در استان برنامه ویژه‌ای را دنبال می‌کند و در این زمینه از ابتدای سال‌جاری تا کنون ۶۶ فقره مجوز تاسیس واحد گلخانه‌ای با سطح زیر کشت ۲۴ هکتار صادر شده‌است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۷ فقره مجوز تاسیس واحد تولیدی قارچ به ظرفیت تولید سالیانه یکهزار و ۱۱۵ تن در قم صادر شده و تعداد ۹ واحد گلخانه با سطح زیرکشت ۲۷هزار مترمربع به بهره برداری رسیده است که در مجموع اشتغالزایی برای ۱۶۰ تن به صورت مستقیم و غیرمستقیم را در پی خواهد داشت.
خرمی با اشاره به این که تغییر الگوی کشت به معنی تک محصولی شدن نیست و بایستی تنوع کشتی در استان رعایت شود، گفت: الگوی کشت کنونی با توجه به تغییرات دمایی و محدودیت‌های آبی موجود تغییر کرده و شرایطی فراهم شده تا کشاورزان استان بتوانند از روش‌هایی همچون کشت گلخانه ای برای تولید محصولات کم آب و مقاوم به تنش‌های محیطی استفاده کنند.

وی افزود:‌ همچنین کشاورزان استان می‌توانند کشت محصولاتی از جمله پسته، زیتون و گیاهان دارویی که در مقابل خشکی و شوری آب مقاومت بیشتری دارد را در دستور کار خود قرار دهند.
وی ادامه داد: برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای ترویج کشت‌های نوین و آموزش کشاورزان در این زمینه که منجر به کارایی بیشتر زمین های کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آبی می‌شود امری ضروری است.

میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر ۸۰۵ هزار تن در زمینهٔ محصولات زراعی،‌ باغی،‌ دامی و شیلات است.

نزدیک به ۱۴ هزار تن در بخش کشاورزی قم فعالیت می‌کنند که در این میان بیش از یک هزار تن خانم هستند.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی ۴۵ درصد اشتغال روستائیان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده است.