نگاه فرهنگی به شهر در جشنواره «شهر ما» تقویت شود

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم با تأکید بر ارتباط مردم و مدیران شهری، گفت: باید مسائل مذهبی و تاریخی نقطه اتکا ایجاد تعلق اجتماعی در بین مردم قرار گیرد و جشنواره رسانه‌ای شهرما می‌تواند به این موضوع کمک کند.

به نقل از روابط عمومی شهرداری قم ، حامد حجتی شهر را یک اجتماع انسانی دانست و اظهار داشت: وقتی مبانی ایجاد شهرها تجمع انسان‌ها هستند باید به‌صورت جدی در مدیریت شهر و مسائل شهری دخالت داشته و مشارکت کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم پویایی و زنده‌بودن شهر را به میزان مشارکت مردمی سنجید و افزود: باید انسان با همه کرامت‌های انسانی در مدیریت شهری دیده‌شده و در همه حوزه‌ها مانند طراحی شهر، انتخاب رنگ در شهر و حتی مبلمان شهری انسان‌محوری موردتوجه باشد.

حجتی توجه مدیران به اعتقادات و اتمسفر مردم را در مدیریت شهر لازم دانست و تصریح کرد: با نگاهی به شهرها این تفاوت فرهنگ‌ها در مدیریت شهر و طراحی و رنگ شهر قابل‌مشاهده است.

وی داشتن شهری توسعه‌یافته در همه حوزه‌ها را نیازمند شناخت بستر فکری و فرهنگی مردم عنوان کرد و گفت: برای برقراری ارتباط مؤثر با شهر باید این شناخت به‌صورت کامل بوده تا مردم احساس امنیت و راحتی در فضای شهر داشته باشند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم ادامه داد: باید بپذیریم برای ایجاد این فضا مردم در جزء جزء مسائل شهری سهیم بوده و عملکرد رسانه‌ها در حوزه مدیریت شهری و فعالیت‌های جشنواره‌ای هم باید با نگاهی جامع نسبت به تمام مسائل از جمله مقوله فرهنگ صورت بگیرد.

حجتی عملکرد مکانیکی مدیران را آفتی برای برقراری ارتباط دو سویی مردم با شهر خواند و خاطرنشان کرد: متأسفانه مسائل فرهنگی در مدیریت شهری کمرنگ شده و باید توجه به مسائل فیزیکال شهری و مسائل فرهنگی به‌صورت یکسان بوده و به هر دو حوزه پرداخته شود.

وی ادامه داد: توجه به فضاسازی شهری با در نظر گرفتن پیش‌زمینه فکری مردم باید در اولویت قرارگرفته و شکل و شمایل شهر با مسائل فرهنگی مردم نزدیک شود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم راهکارهای افزایش تعلق اجتماعی مردم را موردبررسی قرارداد و گفت: مسائل مذهبی و دینی و وجود مسجد مقدس جمکران و توجه دنیا به مسائل آخر زمانی می‌تواند نقطه عطفی برای ایجاد تعلق اجتماعی بین مردم باشد.

حجتی ادامه داد: برگزاری مراسم‌های مذهبی در نزدیکی مردم به هم کمک می‌کند، همچنین تاریخ قم و تمدن چند هزارساله آن نیز در ایجاد این نزدیکی تأثیر بسیاری داشته و باید روی آن کارکنیم.

وی با اشاره به اهمیت نمادسازی در طراحی شهری برای ایجاد احساس هویت در مردم، یادآور شد: رسانه‌ها و جشنواره‌های رسانه‌ای از جمله جشنواره شهر ما می‌توانند به این موضوع کمک کنند.