برگزاری مراسم پایان‌دوره ‌نیروهای جدیدالورود سازمان‌آتش‌نشانی شهرداری‌قم

مراسم پایان‌دوره عملیاتی‌نیروهای جدیدالورود سازمان‌آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی شهرداری‌قم با حضور معاون شهردار و مسئولان استانی برگزار شد.

مراسم پایان‌دوره عملیاتی‌نیروهای جدیدالورود سازمان‌آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی شهرداری‌قم با حضور سامع معاون خدمات شهری شهرداری قم، اروجی مدیرکل بحران استان قم، متقیان مدیرکل پدافند غیرعامل استان، رحیمی مدیرکل بحران شهرداری و جعفری مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات‌ایمنی شهرداری‌قم برگزار شد.

در این مراسم بیش از ۴۷ نفر از نیروهای جدیدالورود سازمان آتش نشانی شهرداری بعد از جذب و سپری کردن ۷۰ روز دوره آموزشی رسما به نیروهای آتش نشانی قم پیوستند.

گفتنی است در این مراسم مانور آمادگی نیروهای آتش نشانی مانند نردبان معلق، پرش از ارتفاع، خاموش کردن کپسول های گاز و … برگزار شد.روابط عمومی